Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Algemene voorwaarden

De onderstaande reisvoorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen in de overeenkomst tussen de deelnemers van onze reizen en MCT reizen. Deze reisvoorwaarden zijn een aanvulling op de al van toepassing zijnde boekings- en reisvoorwaarden van het ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen) waarbij ook MCT reizen is aangesloten.

 

AANMELDING - Aanmelding voor een reis vindt plaats door telefonische boeking of een online boeking via onze website. Per factuur wordt er 25 euro aan reserveringskosten berekend. In het geval dat de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers wordt gedaan, is de aanmelder geheel aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.

 

VERMELDING NAAM - Het is van het grootste belang dat de naam en voorletter(s), overeenkomstig de naam en voorletter(s) zoals deze vermeld staan in het paspoort, op het inschrijfformulier worden vermeld. Onnauwkeurigheid kan erin resulteren, dat wijzigingskosten in rekening worden gebracht!

 

BETALING - Binnen 5 werkdagen na boeking ontvangt de deelnemer de definitieve boekingsbevestiging.

  • Het aanbetalingbedrag bedraagt 15% van de reissom met een minimum van 100,- excl. toeslagen en verzekeringen. De aanbetaling dient binnen acht dagen te worden voldaan.
  • Restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de reis, zonder dat je hiervan bericht krijgt, in het bezit van MCT te zijn.
  • Bij aanmelding binnen acht weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling is MCT gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft onverhoopt bestaan; de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing.

 

VERZEKERINGEN - De reissommen, zoals vermeld in de brochure van MCT en op de website, zijn exclusief reis- en/of annuleringsverzekering en poliskosten. Bij de boeking kun je zowel een annulerings- als een reisverzekering afsluiten. Het afsluiten van beide verzekeringen wordt sterk aanbevolen! Het in het bezit zijn van een reisverzekering is verplicht.

 

PASPOORT, VISA, INENTINGEN - De reiziger is er zelf verantwoordelijk voor, dat hij/zij in het bezit is van de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort of identiteitskaart en de eventueel vereiste visa. Daar hoort ook het controleren van de geldigheid van het paspoort bij. Voor veel landen buiten Europa geldt de regel, dat een paspoort nog minimaal drie of zes maanden geldig moet zijn bij binnenkomst in het betreffende land of bij terugkeer in Nederland. De informatie die wij afgeven geldt uitsluitend voor reizigers met een Nederlands paspoort. In alle andere gevallen dient men zelf contact op te nemen met hun ambassade omdat de regels kunnen afwijken. De reiziger dient er ook zelf voor te zorgen, dat hij in het bezit is van eventuele bewijzen van inentingen en vaccinaties. Indien de reiziger de reis niet kan afmaken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger.

 

DOORGANG/WIJZIGING VAN DE REIS - Voor alle groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Over het algemeen geldt voor busreizen een minimum van 20-30 personen, bij vlieg- en treinreizen is dat 10-15 personen, tenzij door MCT anders besloten. MCT behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de reis te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan word je hierover uiterlijk 21 dagen vóór vertrek geïnformeerd. Uiteraard zal MCT, waar mogelijk, samen met de deelnemer naar mogelijke, voor de deelnemer vrijblijvende, alternatieven zoeken. Indien wij tot wijziging van de accommodatie, vertrekdatum of reisroute zijn genoodzaakt, verplicht MCT zich de deelnemers hierover te informeren.

 

BOEKEN OP AANVRAAG – Een boeking op aanvraag is bijna hetzelfde als een reguliere boeking. Bij deze boeking moeten wij echter eerst voor jou gaan bekijken of we nog een plekje kunnen krijgen op de reis die je graag zou willen doen. Een aantal weken (soms zelfs maanden) voor vertrek moeten wij voor de reizen het aantal deelnemers doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij of busmaatschappij en/of de accommodatieverschaffer. Als dit is gebeurd komt de reis op aanvraag te staan, maar kun je uiteraard nog wel boeken. Let op: een boeking op aanvraag betekent dat je hier niet zomaar vanaf kunt zien, omdat wij direct de plaatsen reserveren als dit lukt. Mocht je tijdens de aanvraag willen annuleren krijg je annuleringskosten doorberekend! Boek dus alleen op aanvraag als je zeker weet dat je mee wil met de reis. Als een reis op aanvraag te boeken is zie je dit staan bij de betreffende reis zelf.

 

WIJZIGINGSKOSTEN - Aan het wijzigen van een boeking zijn kosten verbonden. Voor alle wijzigingen in de boeking wordt een bedrag van 27,- berekend. Voor alle wijzigingen geldt: indien mogelijk. De kosten van naamswijziging voor vliegtickets kunnen hoger uitvallen.

 

OMBOEKINGSKOSTEN - In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen. De hoogste premie van de annuleringsverzekering blijft van toepassing.

 

ANNULERING - Annulering van een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. Als je een reis wil annuleren dien je dat ons per e-mail of brief zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Indien een boeking wordt geannuleerd, zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd:

  • A Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
  • B Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom;
  • C Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
  • D Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  • E Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
  • F Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;
  • G Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Naast de bovengenoemde annuleringskosten kunnen de annuleringsverzekeringspremie en de reserveringskosten niet worden gerestitueerd. Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed. De acceptatie van deze reden staat echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. Vermeld bij je annulering duidelijk de reden en uw bank- of gironummer.

 

KAMERINDELING - De reissommen zijn gebaseerd op tweepersoonskamers, tenzij anders vermeld. Deelnemers die alleen reizen, kunnen met iemand anders worden ingedeeld. Als vanaf zes weken voor vertrek blijkt, dat indeling op een tweepersoonskamer niet mogelijk is, dan wordt alsnog een toeslag in rekening gebracht voor het gebruik van een eenpersoonskamer.

 

EENPERSOONSKAMER – Eenpersoonskamers zijn meestal beperkt aanwezig en hiervoor geldt een toeslag. Wie kiest voor een eenpersoonskamer, dient er rekening mee te houden, dat deze kleiner kunnen zijn dan tweepersoonskamers, minder faciliteiten biedt en minder gunstig gelegen kan zijn dan een tweepersoonskamer in hetzelfde hotel. Let wel, dit is geen algemene regel, maar wel een veelvoorkomend verschijnsel. In overnachtingshotels kunnen eenpersoonskamers niet altijd worden gegarandeerd.

 

 

PREFERENTIES/ESSENTIES - MCT tracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan speciale wensen (preferenties) van de reiziger, die bij boeking worden bekend gemaakt. In een aantal gevallen is MCT afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners en kan MCT niet garanderen, dat jouw voorkeur altijd wordt gehonoreerd. Als je een essentie hebt in het kader van jouw voorkeur, garanderen wij dit ook. Voor een essentie betaal je altijd essentiekosten.

 

DIEET - Als een bepaald dieet vereist wordt, is dat veelal mogelijk na voorafgaande opgave aan MCT. De volledige uitvoering hiervan kunnen wij niet garanderen. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer en dienen op de plaats van bestemming te worden betaald.

 

REISPROGRAMMA - De reizen zullen worden uitgevoerd volgens het aangegeven reisschema, behoudens overmacht, bijv. extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de volgorde van het reisschema kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met onvoorziene lokale omstandigheden. Bepaalde faciliteiten, zoals bergliften, tunnels, passen e.d. kunnen in het laagseizoen of door onvoorziene omstandigheden buiten gebruik zijn.

 

REISDUUR - In de reisbranche worden de dag van vertrek en de dag van terugkomst als hele vakantiedagen gerekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

 

FOOIEN - Fooien worden altijd op vrijwillige basis gegeven. Het is een teken van waardering. De reisleider stelt hiervoor meestal een fooienpot samen aan het begin van de reis, zodat er niet dagelijks geld hoeft te worden ingezameld voor de gids, chauffeur of hotelpersoneel. Hij/zij geeft hiervoor een richtlijn aan.

 

VLIEGREIZEN - Op sommige vliegreizen maken wij gebruik van chartervluchten. Bij deze vluchten kan het voorkomen dat de vertrektijden van de heen- of terugvlucht kort voor de vlucht veranderd worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij. MCT heeft hier helaas geen invloed op en kan er dus geen verantwoordelijkheid voor dragen. Bij de meeste Europese vluchten geldt een á la carte service, dit houdt in dat alle maaltijden en drankjes aan boord tegen betaling verkrijgbaar zijn.

 

VERZORGING - De verzorging is conform de gegevens, zoals die per reis staan vermeld. Bij vliegreizen vangt de verzorging aan afhankelijk van de vluchttijden. Als de aankomst dus na het hoteldiner van de aankomstdag plaatsvindt, dan vervalt dit diner.

 

VALUTA - Alle prijzen in deze brochures zijn in Euro, tenzij anders vermeld. De reissommen zijn altijd per persoon.

 

VOORBEHOUD - De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het in druk geven van deze publicatie. Uitsluitend in geval van verhogingen van bijvoorbeeld brandstofkosten behoudt MCT zich het recht voor, deze door te berekenen aan de deelnemer. Luchthavenbelasting is altijd onder voorbehoud, de definitieve kosten zijn afhankelijk van de geldende koersen op de dag van bevestiging. Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet. Noch is MCT verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Met het verschijnen van deze nieuwe brochure vervallen de equivalente reizen uit de vorige brochure.

 

EXTRA GEGEVENS - De reiziger dient verstandelijk en lichamelijk zelfstandig in staat te zijn om aan de door hem of haar geboekte reis deel te nemen. Het is beslist noodzakelijk dat MCT op de hoogte wordt gebracht van eventuele bijzonderheden t.a.v. de verstandelijk of lichamelijke gezondheid van de deelnemer. Vermeld eventuele functiestoornissen, een handicap, gebruik van medicijnen etc. op het inschrijfformulier of geef deze bij telefonische of digitale aanmelding door aan onze medewerkers. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens met betrekking tot bijzonderheden kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Met aan ons verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Het is belangrijk om eerst te informeren naar de reismogelijkheden, want niet elke bestemming is voor iedereen geschikt. MCT wil graag helpen, daar waar dat mogelijk is.

 

UITSLUITING - Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de reis en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan door MCT worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien, komen voor rekening van de deelnemer.

 

KLACHTEN - MCT is er van overtuigd, dat de aangeboden reizen in de juiste verhouding staan tot de reissom. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de reisleiding te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken, dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer ter plaatse een klachtenformulier te vragen aan de reisleider en dit met een begeleidend schrijven binnen zes weken na terugkeer schriftelijk in te dienen bij onze afdeling Consumentenbelangen.

 

REISBESCHEIDEN - De benodigde reisbescheiden (deelnemerslijst, vertrektijden, reisinformatie e.d.) worden over het algemeen uiterlijk tien dagen vóór vertrek naar de deelnemer toegestuurd. Controleer altijd of de gegevens in de reisbescheiden kloppen.

 

AANLEVEREN REISFOTO’S - MCT stelt het zeer op prijs om jouw reisfoto’s te ontvangen. Door jouw foto’s ter beschikking te stellen aan MCT of bij haar werkzame personen, geef je toestemming aan MCT om alle foto’s (al dan niet in gewijzigde vorm) te gebruiken, waaronder ook iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking wordt verstaan, onder andere in (al dan niet online) advertenties, reisbrochures en flyers, en doe je afstand van jouw recht op naamsvermelding, zonder dat MCT daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Door jouw foto’s ter beschikking te stellen aan MCT of bij haar werkzame personen doe je voorts voor zover rechtens mogelijk afstand van jouw persoonlijkheidsrechten in de zin van artikel 25 Auteurswet, althans verklaar je op deze rechten geen beroep te zullen doen jegens MCT.

 

ANVR - MCT is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids of online worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids of op de website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Naast de ANVR is MCT ook aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

 

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR) - Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

CALAMITEITENFONDS - Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

(een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Voor deze garantie wordt 2,50 per factuur in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van de ANVR. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven.

 

DUURZAAM TOERISME - Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan jouw aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel.

 

BESTRIJDING KINDERPROSTITUTIE (ECPAT) - Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief