Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

SGR

MCT reizen is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Lees de complete garantieregeling op de website van de SGR.

ANVR

MCT reizen is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2008. MCT reizen zal u op verzoek een exemplaar van deze brochure verstrekken. De brochure bevat tevens de ANVR-Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

 

Lees meer informatie op de website van de ANVR.

Calamiteitenfonds

MCT reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:


- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”


Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

Kijk voor de garantieregeling op www.calamiteitenfonds.nl


Voor deze garantie wordt € 2,50 per factuur in rekening gebracht.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief